Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta - Friends of the Crib - Malta - Amici del Presepe - Malta - Freunde der Krippe - Malta - Les Amis de la Creche de Noel - Malte - Asociación de Amigos del Pesebre - Malta


Lejn Milied madwar
il-PRESEPJU

Home
min-ahna.htm
il-presepju.htm
welcome.htm
benvenuto.htm
Bienvenue.htm
willkommen.htm
Bienvenido.htm
teknika.htm
perspettiva.htm
Fuljett.htm
kalendarju.htm
ritratti.htm
kuntatt.htm
siti-ohra.htm

Merhba

Nilqghuk fil-'Website' tal-
GHAQDA HBIEB TAL-PRESEPJU
               Malta


   Aktar ma jghaddi z-zmien, il-festi tradizzjonali Maltin,    fosthom il-Milied, qed ikunu assedjati minn materjalizm sfrenat li jipprova jnessi l-veru sinjifikat ta' dawn il-festi hekk sbieh li jiffurmaw is-sinsla tat-tradizzjoni Maltija.  Fid-dinja tal-lum, fejn il-hajja saret kwazi mekkanika, id-drawwiet ta' missierijietna qed jitwarrbu fil-genb biex jaghmlu l-wisa’ ghat-tlellix tal-konsumizmu 'modern'.

   L-Ghaqda Hbieb tal-Presepju - (Malta) twaqqfet biex, kontra dan il-kurrent, izzomm hajja tradizzjoni marbuta mac-celebrazzjonijiet tal-festi tal-Milied f'Malta - il-prezenza, jekk mhux ukoll il-bini, tal-PRESEPJU f'kull dar Maltija.  Ghalhekk ma s
etax jonqos li l-Ghaqda jkollha dawn l-ghanijiet:

bullet

Li tahdem biex il-presepju jsib postu f'kull dar Maltija fil-Milied.

bullet

Li tlaqqa flimkien u tkabbar il-hbiberja fost id-dilettanti tal-presepju.

bullet

Li theggeg kittieba u artisti Maltin biex jinkludu il presepju u/jew il-Milied fix-xoghol taghhom billi taghti pubblicita xierqa lil dawn ix-xogholijiet.

bullet

Li torganizza 'lectures' u korsjiet dwar l-istorja u l-bini tal-presepju.

bullet

Li twaqqaf wirja permanenti, jew muzew tal-presepju u oggetti marbuta mieghu.

bullet

Li tohloq relazzjonijiet ma' organizzazjonijiet presepistici ohra, kemm f'Malta kif ukoll barra, biex permezz taghhom isir bdil ta' ahbarijiet u   informazzjoni marbuta mat-tradizzjonijiet tal-presepju madwar id-dinja.

  Next